Friday Night - Kabbalat Shabbat

Track 1 l'khu
Track 2 Yismiku
Track 3 ohavei
Track 4 n'harot
Track 5 adonaimizmor l'david
Track 6 adonai lamabul
Track 7 Lecha Dodi v1
Track 8 Lecha Dodi v2
Track 9 tzadik katamar
Track 10 m'qolot mayim
Track 11 adonai oz